Интериорен дизайн

 •  Интериорният  дизайн е изкуство и следва да се третира като творчески процес, в който участват множество елементи, чиято цел е да приспособи пространството към специфичните нужди и вкусове на потребителя.
   В "Керамикс" постигаме чрез дизайна в пространството, средство за лична и корпоративна индетификация, където функционалност и естетика идват заедно.

  • Интериор
  • Интериор
  • Интериор
  • Интериор
  • Интериор
  • Интериор